Ja, hiervoor dient u het formulier Toestemming gebruik gegevens in te (laten) vullen. Dit formulier levert u dan met de desbetreffende opdrachten in, in de examenomgeving.  Het formulier is terug te vinden op de website onder 'Documenten'.