Ja. Hiervoor dient u het formulier Toestemming gebruik gegevens in te (laten) vullen. Dit formulier levert u dan met de desbetreffende opdrachten in, in de examenomgeving.  
Het formulier vindt u op https://svmnivo.nl/documenten/.