Examens algemeen

Ik ben A-RMT en bezig voor mijn K-RMT heb ik recht op bepaalde vrijstellingen?
De theorie-examens van Assistent-Makelaar bestaan uit een aantal onderwerpen (een selectie van dezelfde eindtermen) die komen uit het de Basistheorie Vastgo...
Ma, 17 Feb, 2020 at 2:08 PM
Waar kan ik een lijst vinden met opleidingen die vrijstelling verlenen tot het theorie examen?
Door de grote verscheidenheid aan opleidingen, instellingen, afstudeerjaren en afstudeerrichtingen is het op het moment nog niet mogelijk om een recente en ...
Vr, 19 Nov, 2021 at 11:35 AM
Ik zak telkens weer voor het examen, terwijl ik wel het idee heb dat ik de kennis bezit. Wat kan ik nu nog doen?
Een examen is een steekproef op de kennis en kunde die een kandidaat heeft, maar bij sommige kandidaten geeft de reguliere examensetting geen goed beeld va...
Vr, 19 Nov, 2021 at 11:36 AM
Hoe werkt gedeeltelijke scoring bij vragen waarbij meerdere antwoorden goed zijn?
Bij meer-uit-meer-vragen (multiple select) moeten meerdere juiste antwoorden gekozen worden. De examencommissie bepaalt bij dat soort vragen of een kandidaa...
Di, 20 Jul, 2021 at 2:23 PM
Ik heb bij een vraag met meerdere juiste antwoorden een gedeelte goed, maar krijg toch 0 punten. Hoe zit dit?
In de examens worden verschillende vraagtypen gebruikt. Bij sommige vraagtypen kunt of moet u meerdere antwoorden geven. Denk hierbij aan de vraagtypen: M...
Di, 20 Jul, 2021 at 2:25 PM
Organiseert SVMNVIO ook In-company examens?
Aan opleiders en/of bedrijven die de SVMNIVO-examens graag klassikaal af willen nemen, biedt SVMNIVO de mogelijkheid deze examens in-company te verzorgen. ...
Do, 5 Aug, 2021 at 8:35 AM