Niveaumeting

Kan ik de Niveaumeting Vakvaardigheden ook op een examenlocatie afleggen?
Het is mogelijk om de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen af te leggen op onze toetslocatie in Nieuwegein, indien u de Niveaumeting Registe...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:41 PM
Hoe kan ik mij voorbereiden op de Niveaumeting Vakvaardigheden?
Sommige opleiders bieden specifieke cursussen aan ter voorbereiding op de Niveaumetingen. Verder kunt u via SVMNIVO Preniveaumetingen boeken om thuis te kun...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:41 PM
Wanneer ontvang ik de uitslag van de Niveaumeting Vakvaardigheden?
Normaliter krijgt u binnen 6 weken de uitslag van de Niveaumeting Vakvaardigheden. Om de cesuur van de Niveaumeting te kunnen vaststellen is het noodzakelij...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:42 PM
Wat gebeurt er als ik de niveaumeting haal?
Wie beide metingen (Theorie en Vakvaardigheden) met goed resultaat afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject en is klaar tot de volgende niveaumeting (jaar...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:42 PM
Ik moet de Niveaumeting Vakvaardigheden doen, maar ik ben ingeschreven in meerdere kamers. Voor welke Niveaumeting moet ik kiezen?
U dient de Niveaumeting Vakvaardigheden voor alle kamers af te leggen en te behalen waarvoor u staat ingeschreven.  Staat u bijvoorbeeld ingeschreven in de...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:43 PM
Wat gebeurt er als ik de niveaumeting haal?
Wie beide metingen (Theorie en Vakvaardigheden) met goed resultaat afsluit, is vrijgesteld van het PE-traject en is klaar tot de volgende niveaumeting (jaar...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:43 PM
Wat gebeurt er als ik de niveaumeting niet haal?
Haalt u één of meerdere onderdelen van de niveaumeting niet, dan krijgt u daarvoor een bindend studieadvies (een BSA). Dit advies moet u binnen de twee opvo...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:44 PM
Hoe en hoe vaak kan ik de Niveaumeting Vakvaardigheden herkansen?
Wanneer u bent gezakt voor één of meerdere onderdelen van de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen, dan is het mogelijk om deze onderdelen te...
Di, 15 Mrt, 2022 at 3:29 PM
Wat gebeurt er als ik de Niveaumeting Vakvaardigheden niet (op tijd) behaal?
Makelaars die de niveaumetingen niet behalen voor de gegeven deadline krijgen een gericht bindend studieadvies. Dit advies moet u binnen de twee opvolgende ...
Ma, 3 Jan, 2022 at 3:46 PM